เกี่ยวกับเรา
 


@rt-RC เกิดขึ้นจากความตั้งใจของผู้เขียนเว็บไซด์ซึ่งรักในงานอดิเรกในด้าน Electronic-RC (Radio Control System) โดยผู้เขียนเว็ปไซด์เองมีความสนใจ และชอบในงานอดิเรกประเภทนี้อยู่มาก และมีความต้องการให้วงการ RC ในเมืองไทยได้มีการพัฒนาเช่นเดียวกับวงการ RC ในต่างประเทศบ้าง ซึ่งหวังว่า เว็ปไซด์นี้น่าจะเป็นแหล่งข้อมูล และแหล่งแลกเปลี่ยนความรู้ให้กับผู้ที่มีความสนใจนะครับ

 


   
All site contents copyright ©2010-2012  @rt-RC