โครงงาน

Manual DownLoad
Software Download
PCB Download
SCH Download
   
 

 

คอยพบกับหน้าโครงงานใหม่เร็วๆ นี้

 

Digital Servo Tester Project

เครื่องตรวจสอบเซอร์โว

Digital Servo Tester ST-101

Digital Servo Tester ST-102

Digital Servo Tester ST-103

Digital Servo Tester ST-300

 

Flight Lighting Systems Project

ระบบเปิดปิดไฟ(เครื่องบิน/ฮอ)บังคับ ควบคุมด้วยวิทยุ

Navigational Light System

Flight Lighting Systems FL-270

Flight Lighting Systems FL-280

Flight Lighting Systems FL-290

Flight Lighting Systems FL-120

Flight Lighting Systems FL-121

Flight Lighting Systems FL-122

 

Remote Sensor & Controls Project

วงจรตรวจสอบและควบคุมการทำงานอื่นๆ

In-Flight Glow Systems

RC Fuel Tank Alarm Systems FA-120

RC Multifunction Switch RS-120

 

Lost Model Alarm Project

วงจรเสียงแจ้งเตื่อนเมื่อเครื่องบินบังคับตกหาย

Lost Plane Alarm

V-Tail Mix

FMS PIC Interface

 

Li-Poly Balance Cell Monitor Project

วงจรเตือนแบ็ตเตอร์รี่ Li-Poly แบบบาลานซ์เซล

3 Cells Li-Poly/Li-Ion Balance Cell Monitor

4 Cells Li-Poly/Li-Ion Balance Cell Monitor

 

   
All site contents copyright ©2010-2012  @rt-RC